Studiesessie: Uitdagingen en vaak voorkomende gebreken bij de risicobeoordeling van bestaande elektrische installaties in toepassing van KB 4-12-2012

Op 21 december 2012 werd het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De deadlines voor de “oude” elektrische installaties zijn voorbij.zed

Is uw bedrijf al in orde?

Dit besluit bevat regels over:

 • risicobeoordeling,
 • de te nemen preventiemaatregelen,
 • de werkzaamheden aan elektrische installaties,
 • de bekwaamheid en opleiding van en instructies voor de werknemers,
 • het technisch dossier dat de elektrische installatie beschrijft en dat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden.

Daarnaast bepaalt het koninklijk besluit dat de uitvoering van elke elektrische installatie ten minste aan de bepalingen van het AREI moet voldoen. Voor de oude elektrische installaties is wel nog de mogelijkheid voorzien om af te wijken van de minimale voorschriften voor de uitvoering van de installatie. 

Bij de toepassing van de risicoanalyse zoals verplicht in het KB, komen er bij bestaande elektrische installaties geregeld situaties naar boven waarbij niet onmiddellijk duidelijk is of de toenmalig gekozen oplossing al dan niet conform is aan de huidige veiligheidseisen.

Tijdens de studiesessie gaan we dieper in op enkele van deze “probleemgevallen” en “discussiepunten” . Deelnemers krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen rond de correctie interpretatie van het KB en over de minimale veiligheidseisen voor een elektrische installatie en bediening zoals die door een erkend organisme (en de wetgever) kunnen worden geaccepteerd.

Programma

 • 15u30 Ontvangst
 • 16u00 Start studiesessie:
  • Korte herhaling van de belangrijkste aandachtspunten rond het KB
   • Voor wie geldt het KB?
   • Waarop is het van toepassing?
   • En waarop is het niet van toepassing?
   • Praktische beschrijving van stappen die je moet ondernemen in de praktijk om aan het KB te voldoen
   • Belang van het uitvoeren van risicoanalyses voor ALLE elektrische installaties
  • Hoe een correcte risicoanalyse van een elektrische installatie maken conform KB 04/12/2012?
   • Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen inbreuken en afwijkingen.
  • Advies met betrekking tot: 
   • Plan van aanpak
   • Hoe stel ik het elektrisch dossier op
   • Aanpak kabelberekeningen voor een bestaande elektrische installatie
   • Gewaarschuwde en vakbekwame personeelsleden
  • De meest voorkomende problemen
  • Vragen
 • 18u00 einde studiesessie - napraten bij hapje en drankje
Datum:
woensdag 13/09/2017 - 15:30
woensdag 13/09/2017 - 18:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Mezzo Hotel & Business Center - Buiting Center
Paalsesteenweg 170
Beringen 3583
Ledenprijs:
gratis
Prijs niet-leden:
€ 55 (excl btw)
Georganiseerd door:
BEMAS - Belgian Maintenance Association
Activiteitstype:
Studiesessie