Storende machinetrillingen verhelpen aan de hand van ODS- en Modale bewegingsanalyses

Bij terugkerend machinefalen is het aangewezen om proactief op zoek te gaan naar de oorzaken. Hierin spelen dynamische bewegingen in en rond de machine vaak een prominente rol. Onverwachte flexibiliteiten en vervormingen kunnen resulteren in een bron aan complexe krachten en overvloedige trillingen. Hoewel Experimentele Modale Analyse (EMA) en Operational Deflection Shape Analysis (ODS) vaak onder geavanceerde technieken vallen, kunnen ze ook heel pragmatisch benaderd worden. Tijdens deze opleiding worden deze technieken op een toepasselijke manier gebracht en wordt er geleerd hoe je met eenvoudig meetmateriaal al heel wat extra inzichten kan verwerven over het machinegedrag. Doorheen deze opleiding worden praktische voorbeelden en demonstraties gebruikt. De dag wordt beëindigd met een aantal sprekende cases.

 

Leerdoelstellingen

  • Hoe beschrijven we een dynamisch systeem?

  • Wat is resonantie en wat is een natuurlijke frequentie?

  • Hoe gaan we om met resonantie in ons systeem?

  • Wat is Operational Deflection Shape (ODS) en Modale Analyse (EMA/OMA), en hoe passen we dit toe?

Programma

08:30-09:00 Ontvangst

09:00-10:30 Inleiding tot trillingen en systeemdynamica (Bram Vervisch)

Als start van de opleidingsdag worden de basisbegrippen binnen de trillingsleer kort en krachtig herhaald. Het verband tussen verschillende begrippen zoals amplitude, fase, frequentie, bodeplot, frequentieresponsiefunctie (FRF), coherentie, etc. worden in deze sessie eenduidig kenbaar gemaakt. Dit is van belang om de volgende sessies gelijkgestemd te kunnen aanvatten. Een dynamisch systeem met variabele vrijheidsgraden wordt hier pragmatisch en wiskundig gekarakteriseerd.

10:45-12:00 Resonantie, natuurlijke frequenties en oplossingen (Bram Corne)

Vanuit de vorige sessie wordt er in dit onderdeel stilgestaan bij het begrip resonantie. De invloedrijke parameters zoals massa, demping en stijfheid komen hierbij aan bod alsook de manieren om resonanties of eigenfrequenties in kaart te brengen (bump-test, run-up, coast-down, impact test...). Daarnaast gaan we ook dieper in op de eventuele oplossingsmogelijkheden indien er bij een industriële applicatie resonantie wordt vastgesteld. Dit gedreven door praktische voorbeelden en cases.

13:00-14:30 ODS, OMA en EMA (Bram Vervisch)

Deze sessie vormt de kern van de studiedag. Hierbij worden de technieken om een Operational Deflection Shape (ODS), een Operational Modal Analysis (OMA) en een Experimental Modal Analysis (EMA) volledig uit de doeken gedaan. Zowel vanuit een praktisch als een theoretisch standpunt worden deze analysetechnieken gelinkt met hun specifieke toepassingen. Hierbij krijgt de cursist niet alleen een inzicht in waarom een bepaalde techniek toegepast wordt, maar ook hoe die toegepast worden.

14:45-16:00 Casestudies en demonstratie (Bram Vervisch en Bram Corne)

De verschillende theoretisch benaderingen doorheen de opleidingsdag worden tijdens deze sessies opnieuw aangehaald met een rechtstreekse link naar de industrie. Elk van de voorgestelde cases zijn praktijkvoorbeelden die de lesgevers eigenhandig behandeld hebben, waardoor de situering, aanpak, diagnoseproces en oplossingsstrategie gedetailleerd toegelicht wordt. In deze sessie worden klassikaal ook demonstraties uitgevoerd om elk van de verschillende technieken te laten zien.

 

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne startte in 2014 een wetenschappelijk fundamenteel onderzoek gericht op conditiebewaking aan de hand van statorstroomanalyses (MCSA). Daarbij werden elektromechanische aandrijvingen in al zijn facetten geanalyseerd naar foutpatronen en propagatie. Daarnaast is Bram houder van het ISO 18436 Cat IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor het toepassen van conditiebewaking aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze competenties garandeert een gefundeerde doch toegankelijke benadering van verschillende problemen en fenomenen bij elektromechanische aandrijvingen. Dit wordt op vandaag geëxploiteerd als zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics.

 

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassingen rotordynamica en machinediagnose. Daarnaast leidde zijn carrière tot het opbouwen van industriële ervaring in NVH bij automotive transmissiekasten voor zowel elektrische als brandstof motoren. Hij is technisch directeur en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics en gastprofessor "Machineoptimalisatie" aan Universiteit Gent. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, dit zowel op academisch als industrieel vlak.

 

 

Datum:
donderdag 23/09/2021 - 9:00
donderdag 23/09/2021 - 16:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 595 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 695 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activiteitstype:
Opleiding