Seminar: Voorkomen van fugitieve emissies door het correct monteren van de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen

Uit onderzoek is vast komen te staan dat afsluiters het grootste aandeel (60%) hebben in de totale emissie van industriële installaties. Oorzaak van deze emissies het lekken van dynamische stem seals (stopbuspakkingen).

Bij ITIS zijn er, in samenwerking met EQUANS, testen uitgevoerd om de levensduur te bepalen van de stem afdichting van regelkleppen. Hiervoor zijn diverse opstellingen geplaatst met verschillende soorten pakkingen en montage methodes. Uiteindelijk doel is om tot een standaard te komen voor het monteren en beoordelen van deze stem afdichtingen.

Bent u benieuwd naar de uitkomst van dit deelproject binnen het Interreg project Circulair Onderhoud? Meld u dan zeker aan voor het seminar op 15 september aanstaande!

 

Programma

13:00 Ontvangst

13:30 Verwelkoming en korte uitleg over het Intrerreg project Circulair onderhoud

13:35 Presentatie: Fugitieve emissies

 • Problematiek van fugitieve emissies
 • Impact op climate change
 • Doelstellingen van EU / VL / NL m.b.t. de reductie van diffuse emissies

14:00 Presentatie: Hoe de stem-afdichting van afsluiters en regelkleppen correct monteren om diffuse emissies te voorkomen ?
door Colin Zegers, Itis & Mathias De Cock, EQUANS

 • Werking van een afsluiter en regelklep
 • Waar kunnen emissies ontstaan?
 • Wat is een Valve Stem Seal / spindelpakking?
 • Hoe kan de correcte werking van de stem-afdichtingen worden getest?
 • Wat zijn geschikte testnormen?
 • Wat waren de vaststellingen bij een test van 4 gebruikte regelkleppen na revisie?
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van emissie door lekken?
 • Hoe kan emissie door gebruik van de juiste materialen en montageprocedure worden voorkomen?
 • Lessons learned en vervolgstappen

14:55 Interactief debat: Hoe deze goede praktijk geïmplementeerd krijgen in de Vlaamse en Nederlandse procesindustrie?

15:10 Pauze

15:30 Rondleiding (rotatiesysteem in groepen):

 • Demo montagepraktijken stem-afdichting (nieuwe inzichten versus klassiek)
 • Voorstelling Low emission pakkingen (versus klassieke)
 • Rondleiding door werkateliers van EQUANS

Opgelet: graag veiligheidsschoenen en -bril meebrengen

16:30: Einde

 

Over het project 

Dit seminar wordt georganiseerd in het kader van het project circulair onderhoud. 
Het project ‘Circulair onderhoud’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info kan u terugvinden op www.grensregio.eu en circulaironderhoud.eu .

 

In samenwerking met

                 

 

Datum:
donderdag 15/09/2022 - 13:30
donderdag 15/09/2022 - 16:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
EQUANS
Vitshoekstraat 5
Zwijndrecht 2070
Ledenprijs:
gratis
Prijs niet-leden:
gratis
Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Seminar