Postacademische opleiding Laagspanningsinstallaties - ontwerp en exploitatie

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook een evoluerende regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven. Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de huidige power quality gerelateerde problemen en oplossingen.laagspanning

In de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties. Het beveiligen van de installatie en zijn gebruikers wordt hierin uitgebreid besproken met de nadruk op de Belgische regelgeving. De laatste twee dagen worden gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact op de elektrische installatie. Daarbij staan de begrippen power quality en niet-lineaire verbruikers centraal.

data: 4, 11, 18 en 25 september + 2 oktober.

Georganiseerd door UGain - UGent Academie voor ingenieurs. Meer info online

 

Datum:
maandag 04/09/2017 - 13:30
maandag 02/10/2017 - 21:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Universiteit Gent
Technologiepark 904
Zwijnaarde 9052
Georganiseerd door:
UGain
Activiteitstype:
Opleiding