Opleidingscyclus Shutdown- & Turnaround-management 2020

Tijdens deze opleiding komt het volledige proces van Shutdowns (SD’s) & Turnarounds (TA’s) aan bod. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers met begeleiding en feedback van de docenten een concrete verbetering m.b.t. TA en SD management in hun bedrijf realiseren.


Waarom is deze opleiding interessant voor u?


U krijgt inzicht in de impact van het gekozen TA-uitvoeringsmodel op de andere TA- en SD-processen. Ze leren vanuit een SWOT-methodiek de controlerende elementen op het TA-uitvoeringsmodel van uw bedrijf te definiëren. Met dit totaalbeeld van de mogelijkheden en problematieken van elk TA- en SD-proces, begrijpt u de taakinvulling van de TA-functies & rollen (ook hun functie!) binnen uw bedrijf beter en zal u nog meer vanuit een team-gedachte werken.


Daarnaast wordt minstens één van onderstaande objectieven gerealiseerd tijdens de verbetercase die u voor uw eigen bedrijf maakt:


 • Optimale performance rond veiligheid en milieu
 • Kostenbeheersing binnen alle shutdownfases en processen
 • Verlagen van de doorlooptijd
 • Stabiele opstart en shutdown tussentijd realisatie door geïntegreerd kwaliteitssysteem
 • Versterken van de processen en systemen
 • Verbeteren van de samenwerking met derden & bedrijfsinterne afdelingen

Zo krijgt u een sneller en beter resultaat tegen lagere kosten.


 


Deze onderwerpen komen aan bod


 • Fases binnen een TA; overall planning
 • Uitvoeringsmodellen: ts 100% interne uitvoering en 100% outsourcing
 • TA Management en organisatie
 • Scoping en meer-, minder en extra werk-procedure
 • Werkvoorbereiding
 • Logistiek en faciliteiten
 • Planning en uitvoering
 • Budgettering en kostenbewaking doorheen de TA fases
 • Inkoop en uitbesteding (contract en lastenboek)
 • Veiligheid, Milieu en kwaliteitsbeleid doorheen de TA fases
 • Risicomanagement doorheen de TA fases
 • Evaluatie van een TA en SD

De sessies zijn telkens opgebouwd uit een theoretische kader gegeven door een TA- & SD-expert, gevolgd door een case uit de praktijk.  Daarna is er telkens een  interactieve sessie tussen de deelnemers onderling en de trainers. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de analyse die de deelnemers als voorbereiding van sommige sessies dienen te maken. De deelnemers krijgen hierdoor een beter inzicht in de voor- en nadelen van de manier waarop TA’s en SD’s worden ingericht in hun bedrijf. Tot slot is er telkens de mogelijkheid om te overleggen met de cursusbegeleider(s) rond de bedrijfseigen verbetercase.


 


Programma


Sessie 1: Organisatie van een shutdown/turnaround


 • Definitie; Initiatie, strategie en langetermijn-planning
 • Scoping, voorbereiding, planning
 • Uitvoering
 • Evaluatie
  • doelstellingen
  • risico-management
 • Bespreken van de resultaten van de voorbereidende enquête die door de deelnemers werd ingevuld
 • Bepalen en vastleggen van de persoonlijke opdracht voor de verbetercase in het bedrijf
 • Praktijkcase

Sessie 2: Het uitvoeringsmodel: wat en hoeveel uitbesteden?


 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoerende organisatie
 • Overzicht van de verschillende uitvoeringsmodellen: 100% intern, 100% uitbesteed, of een mix
  • Specifieke controle items voor de opvolging van een SD verloop in elk model
  • SWOT van deze verschillende modellen
 • Methodiek om het beste uitvoeringsmodel te bepalen
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing op basis van het uitvoeringsmodel
 • Praktijkcase

Sessie 3: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en scoping en werkvoorbereiding


 • Scoping:
  • Wat is scoping en waarom is dit belangrijk?
  • De verschillende stappen in scoping
  • Het Scoping proces: hoe tot een goede scope komen?
  • Best practices in scoping
 • Scope changes na scope freeze:
  • Meer- & Min werk voor de SD uitvoering
  • Meer- & Min werk tijdens SD uitvoering
 • Werkvoorbereiding:
  • Wat houdt een goede werkvoorbereiding in waarom is dit belangrijk?
  • Procesomschrijving werkvoorbereiding
  • Resultaat werkvoorbereiding: info levels in werkpakketten
  • SWOT Werkvoorbereiding
  • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de werkvoorbereiding
 • Praktijkcase

Sessie 4: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en planning


 • Work Breakdown System (WBS)
 • Procesomschrijving planning
 • Soorten planning in een TA (Level 0, projectplan, detailplan,3 Days Lookahead,…)
 • Denken in scenario’s; Dynamische versus statische planning
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de planning
 • SWOT Planning
 • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Praktijkcase

Sessie 5: Kwaliteit


 • Vaak voorkomende problemen met kwaliteit van uitvoering tijdens een TA en SD
 • Gevolgen van niet-kwaliteit
 • Kwaliteit doorheen de verschillende fases van een TA en SD
 • Proces beschrijving om tot een betere uitvoeringskwaliteit te komen
 • Kwaliteitsgarantie- en controle
 • SWOT kwaliteit
 • Best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Praktijkcase

Sessie 6: Logistics, Procurement & Contracting


 • Logistics:
  • Procesomschrijving van de logistieke organisatie
  • Logistiek plan (werfinrichting, lay down areas, tijdelijke voorzieningen, …)
  • Logistieke stromen van mensen en goederen
 • Procurement & Contracting:
  • Procesomschrijving met aandacht voor scheiding der machten
  • Contract types: wanneer wordt welk type contract best toegepast
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in Procurement & contracting
 • SWOT Logistics, Procurement & Contracting best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen
 • Praktijkcase

Sessie 7: Opvolging en rapporteren van de resultaten


 • Detailbespreking meeting- en rapportagestructuur
 • KPI’s doorheen de verschillende TA en SD-fases:
  • Readiness
  • Kosten
  • Progress
  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Procurement
  • Logistiek
 • Cost Management:
  • Turnaround cost controlling plan
  • Opbouw cost control
  • Opvolging in uitvoeringsfase i.f.v. uitvoeringsmodel
 • Progress opvolging en sturing in uitvoeringsfase
 • Interactieve oefening

Sessie 8: Presentatie van de verbetercases


Elke deelnemer stelt in een presentatie van 15min zijn/haar bedrijfscase voor :


 • Onderwerp
 • Relatie tot TA doelstelling van uw bedrijf
 • Analyse problematiek en het verbeterpotentieel
 • Mogelijke oplossingen en voorgestelde verbeteringen
 • Gevolgen, resultaten en opbrengsten van de verbetering
 • Aanpak voor implementatie

De experten in de programmacommissie en medecursisten geven daarna hun inzicht en advies om de verbetercase verder te helpen.


 


Over de lesgever


Werner Vanacker is werkzaam bij Evonik in Antwerpen, als de Technische Governance Manager voor de Business Line Technical Services. Hij is vooral bezig met het optimaliseren van diverse processen binnen het onderhoud, turnarounds en engineering. Als vertegenwoordiger van de Antwerpse site, is hij ook actief in het wereldwijde 'Competence Center' in Turnaround management, om de turnaround processes te standaardiseren bij Evonik wereldwijd.


 


Breng een collega mee!


Vanaf de tweede inschrijving krijgt u korting : 


Werknemers van bedrijven die lid zijn van BEMAS:  € 2.395,- pp,    € 2.155,- pp vanaf de 2de deelnemer

Werknemers van niet-lidbedrijven:                            € 2.495,- pp ,   € 2.245,- pp vanaf de 2de deelnemer   

                                                                                                                                        (Bedragen excl. BTW)


Meer informatie


Datum:
donderdag 09/01/2020 - 13:00
donderdag 05/03/2020 - 17:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Evonik
Tijsmanstunnel West
Antwerpen 2040
Ledenprijs:
€ 2.395 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 2.495 (ex btw)

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.Meer info.

Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Opleiding