Opleidingscyclus Shutdown & Turnaround Management 2019

BEMAS organiseert samen met Movus en Evonik deze opleidingscyclus Shutdown & Turnaround Management van 8 namiddagsessies. We behandelen het volledige proces van Shutdowns (SD’s) & Turnarounds (TA’s). Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers met begeleiding en feedback van de docenten een concrete verbetering rond TA en SD management in hun bedrijf realiseren.

Waarom is deze opleiding interessant voor uw bedrijf?sd

Deelnemers krijgen inzicht in de impact van het gekozen TA uitvoeringsmodel op de andere TA en SD processen. Ze leren van uit een SWOT-methodiek de controlerende elementen op het TA uitvoeringsmodel van uw bedrijf te definiëren. Met dit totaalbeeld van de mogelijkheden en problematieken van elke TA en SD proces, begrijpen de deelnemers beter de taakinvulling van de TA-functies & rollen (ook hun functie!) binnen uw bedrijf en zullen ze nog meer vanuit een team-gedachte werken.

Daarnaast wordt minstens één van onderstaande objectieven gerealiseerd bij implementatie van de door de deelnemer gemaakte verbetercase voor het eigen bedrijf:

 • Optimale performance rond veiligheid en milieu;
 • Kostenbeheersing binnen alle shutdownfases en processen;
 • Verlagen van de doorlooptijd;
 • Stabiele opstart en shutdown tussentijd realisatie door geïntegreerd kwaliteitssysteem;
 • Versterken van de processen en systemen;
 • Verbeteren van de samenwerking met derden & bedrijfsinterne afdelingen;

resultaat: een sneller en beter resultaat tegen lagere kosten

Leerdoelstellingen

 • Een shutdown/turnaround van A tot Z kunnen organiseren;
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen correct en ondubbelzinnig kunnen aflijnen;
 • Checklists kunnen opstellen van alle taken en voorwaarden voor, tijdens en na de Shutdown;
 • Procedures kunnen opzetten voor meerwerk, minderwerk en extra werk;
 • De effectiviteit en efficiëntie van uw huidige Shutdown-inspanningen kunnen beoordelen;
 • Betere afspraken kunnen maken met contractors om de betrouwbaarheid van de uitvoering te verhogen;
 • Onnodige kosten kunnen vermijden door verkeerde planning, uitvoering en afsluiting;
 • De uitvoeringsmodellen kennen: van 100% interne uitvoering tot 100% outsourcing;
 • De verschillende aspecten van turnaround-management en -organisatie kennen;
 • Budgettering en kostenbewaking kunnen toepassen doorheen alle fases;
 • De nodige maatregelen kennen en kunnen toepassen op gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit in alle fases;

Toegevoegde waarde van deze opleidingscyclus

Nood aan betere inzichten

Bij een shutdown/turnaround zijn veel mensen betrokken. Toch blijkt uit de praktijk dat er nog altijd (te) weinig mensen zijn met de kennis om deze complexe en dure operatie (kosten-)efficiënt in goede banen te leiden. Na deze opleidingscyclus heeft u de tools in handen om een shutdown/turnaround van A tot Z aan te pakken met uw team.

Fouten bij shutdowns/turnarounds zijn duur

Ondanks de zeer grote bedragen die gepaard gaan met deze werken tonen studies aan dat er meestal nog veel ruimte voor verbetering is: budgetten worden met miljoenen euro’s overschreden, deadlines worden niet gehaald, ...

Een groeiend tekort aan professionals met kennis van shutdowns/turnarounds

Vergrijzing en tekort aan instroom van jonge mensen zorgt dat veel kennis aan het wegsijpelen is. Deze praktische gerichte cyclus geeft deelnemers de kans om inzichten op te doen die zich in de praktijk zeer snel terugbetalen.

Programma

Sessie 1: Organisatie van een shutdown/turnaround

 • Definitie; Initiatie, strategie en langetermijn-planning;
 • Scoping, voorbereiding, planning;
 • Uitvoering;
 • Evaluatie
  • doelstellingen;
  • risico-management;
 • Bespreken van de resultaten van de voorbereidende enquête die door de deelnemers werd ingevuld.
 • Bepalen en vastleggen van de persoonlijke opdracht voor de verbetercase in het bedrijf;
 • Praktijkcase.

Sessie 2: Het uitvoeringsmodel: wat en hoeveel uitbesteden?

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden in de uitvoerende organisatie
 • Overzicht van de verschillende uitvoeringsmodellen: 100% intern, 100% uitbesteed, of een mix;
  • Specifieke controle items voor de opvolging van een SD verloop in elk model
  • SWOT van deze verschillende modellen
 • Methodiek om het beste uitvoeringsmodel te bepalen;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing op basis van het uitvoeringsmodel.
 • Praktijkcase.

Sessie 3: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en scoping en werkvoorbereiding

 • Scoping:
  • Wat is scoping en waarom is dit belangrijk?
  • De verschillende stappen in scoping;
  • Het Scoping proces: hoe tot een goede scope komen?
  • Best practices in scoping.
 • Scope changes na scope freeze:
  • Meer- & Min werk voor de SD uitvoering;
  • Meer- & Min werk tijdens SD uitvoering.
 • Werkvoorbereiding:
  • Wat houdt een goede werkvoorbereiding in waarom is dit belangrijk?
  • Procesomschrijving werkvoorbereiding;
  • Resultaat werkvoorbereiding: info levels in werkpakketten;
  • SWOT Werkvoorbereiding
  • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de werkvoorbereiding;
 • Praktijkcase.

Sessie 4: De relatie tussen het uitvoeringsmodel en planning

 • Work Breakdown System (WBS);
 • Procesomschrijving planning;
 • Soorten planning in een TA (Level 0, projectplan, detailplan,3 Days Lookahead,…);
 • Denken in scenario’s; Dynamische versus statische planning;
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in de planning;
 • SWOT Planning
 • Best Practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase.

Sessie 5: Kwaliteit

 • Vaak voorkomende problemen met kwaliteit van uitvoering tijdens een TA en SD;
 • Gevolgen van niet-kwaliteit;
 • Kwaliteit doorheen de verschillende fases van een TA en SD;
 • Proces beschrijving om tot een betere uitvoeringskwaliteit te komen;
 • Kwaliteitsgarantie- en controle;
 • SWOT kwaliteit; 
 • Best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase.

Sessie 6: Logistics, Procurement & Contracting

 • Logistics:
  • Procesomschrijving van de logistieke organisatie;
  • Logistiek plan (werfinrichting, lay down areas, tijdelijke voorzieningen, …);
  • Logistieke stromen van mensen en goederen.
 • Procurement & Contracting:
  • Procesomschrijving met aandacht voor scheiding der machten;
  • Contract types: wanneer wordt welk type contract best toegepast.
 • Veiligheid, Milieu, Kost en Kwaliteit beheersing in Procurement & contracting;
 • SWOT Logistics, Procurement & Contracting best practices ifv de verschillende uitvoeringsmodellen;
 • Praktijkcase.

Sessie 7: Opvolging en rapporteren van de resultaten

 • Detailbespreking meeting- en rapportagestructuur.
 • KPI’s doorheen de verschillende TA en SD-fases:
  • Readiness;
  • Kosten;
  • Progress;
  • Veiligheid;
  • Kwaliteit;
  • Procurement;
  • Logistiek;
 • Cost Management:
  • Turnaround cost controlling plan;
  • Opbouw cost control;
  • Opvolging in uitvoeringsfase i.f.v. uitvoeringsmodel.
 • Progress opvolging en sturing in uitvoeringsfase;
 • Interactieve oefening.

Sessie 8: Presentatie van de verbetercases

Elke deelnemer stelt in een presentatie van 15min zijn/haar bedrijfscase voor :

 • Onderwerp;
 • Relatie tot TA doelstelling van uw bedrijf;
 • Analyse problematiek en het verbeterpotentieel;
 • Mogelijke oplossingen en voorgestelde verbeteringen;
 • Gevolgen, resultaten en opbrengsten van de verbetering;
 • Aanpak voor implementatie.

De experten in de programmacommissie en medecursisten geven daarna hun inzicht en advies om de verbetercase verder te helpen. Dit is dus zeker geen ‘beoordeling’ van de case.

Lesmethode

De lessen worden telkens opgebouwd uit een theoretische sessie door de docent en een praktijkgetuigenis uit de industrie, gevolgd door een bespreking van de praktijkcase en de ervaringen terzake van de deelnemers. Tijdens de laatste sessie wordt aan de deelnemers gevraagd om een concrete verbetercase toepasbaar in hun bedrijf voor te stellen. Het lesmateriaal bestaat uit een printout van de slides samen met een gespecialiseerd boekenpakket. Deelnemers worden gevraagd ter voorbereiding van elke les enkele hoofdstukken te lezen of eventueel een case te bestuderen. Ook de resultaten van de vooraf ingevulde survey over een voorbije TA of SD komen tijdens de lessen aan bod.

Doelgroep

 • Managers en leidinggevenden die actief zijn in een coördinerende TA & SD functie, en die hun ervaring willen aanvullen met goede praktijken en nieuwe inzichten om zo de efficiëntie en doorlooptijd van de stops nog verder te optimaliseren.
 • Iedereen met of zonder ervaring in Shutdowns en Turnarounds, die wil begrijpen hoe een shutdown organisatie wordt opgezet, welke TA en SD processen hierbij komen kijken, en wat de impact hiervan op het resultaat van de TA en SD is.

Er is geen specifieke voorkennis of diploma vereist, maar vertrouwd zijn met een (industriële) omgeving waar stops plaatsvinden is een must.

Over de lesgevers-experts

Werner VanackerWerner Vanacker is werkzaam bij Evonik in Antwerpen, als de Technische Governance Manager voor de Business Line Technical Services. Hij is vooral bezig met het optimaliseren van diverse processen binnen het onderhoud, turnarounds en engineering. Als vertegenwoordiger van de Antwerpse site, is hij ook actief in het wereldwijde 'Competence Center' in Turnaround management, om de turnaround processes te standaardiseren bij Evonik wereldwijd.

 

Kris Bauwens is consultant en interim manager in Turnaround en Asset Management projecten bij MOVUS. Hij startte zijn carriere als production en maintenance manager bij Prayon. Als Business Process consultant bij Stork voerde hij daarna verschillende verbeteringsprojecten binnen de productie-industrie uit en maakte dan de overstap naar de contractorwereld als operationeel directeur van Stork België.

Voorbereidende survey

De deelnemers worden gevraagd om bij hun inschrijving een korte survey in te vullen rond een voorbije Turnaround / Shutdown in hun bedrijf. De resultaten worden confidentieel behandeld en komen anoniem aan bod gedurende de opleidingssessies. Op geen enkele manier worden individuele resultaten met derden gedeeld. U kunt alvast via deze link de survey invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/TA-SD-Management

Praktische informatie

Data

Deze opleiding wordt ook in 2020 opnieuw georganiseerd. Schrijf u hier in.

 

Datum:
donderdag 10/01/2019 - 13:00
donderdag 10/01/2019 - 17:30
Taal:
Nederlands
Ledenprijs:
€ 2.395 (ex btw)
Prijs niet-leden:
D
Georganiseerd door:
BEMAS - Belgian Maintenance Association
Activiteitstype:
Opleiding