Opleidingscyclus SAP voor Maintenance & Service Management

Een goed gebruik van IT-tools helpt bedrijven om processen gestructureerd, lean en transparant te maken. Het registreren van gegevens en activiteiten binnen onderhoud is bovendien onmisbaar om analyses en optimalisaties uit te voeren. In veel bedrijven is SAP het ERP-pakket dat door de hele organisatie gebruikt wordt, ook binnen de onderhoudsafdeling. SAP is een geïntegreerd pakket dat de verschillende afdelingen van een bedrijf naadloos verenigt. Ook voor de onderhoudsafdeling biedt dit pakket vele mogelijkheden. Vaak blijven deze jammergenoeg onbenut. 

De sessies van de opleidingscyclus SAP geven onderhoudsmedewerkers de kans om de mogelijkheden van SAP binnen het domein onderhoud verder te exploiteren. Dit door zowel verschillende functionaliteiten van SAP toe te lichten als praktische tips te geven die het werken met deze software vlotter laten verlopen. Hierbij wordt enerzijds het klassiek SAP-systeem gedemonstreerd, maar er is ook aandacht voor de nieuwste innovaties en technologieën bij SAP (S/4 Hana). 

Deze opleiding kan gevolgd worden ongeacht de versie van SAP die in uw bedrijf geïmplementeerd is. Daar waar specifieke functies slechts voor bepaalde versies beschikbaar zijn, wordt dit toegelicht. Deze opleiding is ook zeer nuttig voor mensen die in de toekomst SAP gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP.

Module 1: Basiskennis SAP

Leerdoelstellingen

 • Inzicht krijgen in de structuur van SAP.
 • Kennis maken met de verschillende schermen van SAP.
 • Basisnavigaties in SAP uitvoeren.
 • Nadruk op tips & tricks.
 • Inzicht krijgen in het standaard onderhoudsproces in SAP.

Inhoud

In deze opleiding wordt een globaal overzicht gegeven van SAP als bedrijfssoftware. Hierbij wordt ook ingegaan op de functionaliteiten voor SAP PM (Plant Maintenance), de verschillende interfaces en de nieuwste technologieën. Verder wordt er gefocust op de onderhoudsmodule binnen SAP. De cursist wordt geïntroduceerd in de basisbegrippen in SAP voor onderhoud en krijgt een overzicht van het best practice onderhoudsproces. Er worden talrijke tips & tricks gegeven voor het vlot navigeren in SAP via de klassieke schermen. Zo raakt een eindgebruiker vertrouwd met de software, kan hij tijd besparen en het aantal kliks minimaliseren. Als praktisch voorbeeld wordt er gewerkt rond onderhoudsmeldingen (creatie, lijsten opvragen, wijzigingen, documenten linken…).

Programma

 • Intro: SAP als bedrijfssoftware
  • Overzicht SAP-modules
  • Verschillende SAP-interfaces
  • Standaard onderhoudsproces in SAP
 • Tips en tricks
  • Overzicht schermen, velden, knoppen in SAP
  • Vlot navigeren in SAP
  • Favorieten en keuzelijstjes
  • Standaardwaarden invullen
 • Werken met lijsten in SAP
  • Sorteren en filteren
  • Aanpassen en instellen standaardlayout
  • Instellen standaardselecties a.h.v. varianten

Module 2: Masterdata in SAP

Leerdoelstellingen

 • Kennis over de mogelijkheden voor het bijhouden van asset data in SAP.
 • Inzicht in het gebruik van deze data in het onderhoudsproces.

Inhoud

Deze opleiding gaat in op de masterdata m.b.t. assets die in SAP beheerd worden. Het eerste deel gaat in op de technische objecten die de installatie en toestellen vertegenwoordigen. We bekijken hoe deze structuur in SAP wordt opgebouwd en welke basisgegevens worden bijgehouden. We geven ook aan hoe technische gegevens van bijvoorbeeld pompen in SAP ondergebracht worden m.b.v. classificatiegegevens. Voor het bijhouden van stuklijsten (reserveonderdelen) bestaan verschillende mogelijkheden. Deze worden hier toegelicht a.h.v. enkele voorbeelden.

Voor technische objecten kunnen ook meetpunten en tellers worden bijgehouden. We leggen uit hoe deze aangemaakt worden en hoe men metingen en tellerstanden ingeeft. We geven ook de mogelijkheden mee om documenten, zoals werkinstructies of tekeningen, aan technische objecten te linken. Dit kan op verschillende manieren, via GOS of het uitgebreidere Document Management Systeem (DMS) in SAP. Tijdens de opleiding krijgt de cursist ook een overzicht van het standaard onderhoudsproces in SAP. Hierbij wordt de link gemaakt tussen de masterdata en waar deze in het proces belangrijk is. Hier wordt o.a. dieper ingegaan op standaard taaklijsten voor wederkerende werken.

Programma

 • Technische objecten in SAP
  • Structuur van functieplaatsen en equipments
  • Basisgegevens voor technische objecten
  • Classificatiegegevens
  • Object netwerken en verbindingen
 • Stuklijsten
  • Verschillende types stuklijsten
  • Structuur en gebruik
 • Meetpunten en tellers
  • Aanmaken van meetpunten en tellers voor technische objecten
  • Meetdocumenten
 • Documenten in SAP – link met technische objecten
 • Standaard onderhoudsproces in SAP
  • Standaard taaklijsten

Module 3: Opvolging van onderhoudstaken met SAP

Leerdoelstellingen

 • Inzicht krijgen in het standaardonderhoudsproces in SAP.
 • Gebruik van werkorders in SAP voor een integrale werkvoorbereiding.
 • Belang van nazorg en correcte registratie na het uitvoeren van de werken.
 • Mogelijkheden van mobiele toepassingen voor onderhoud.

Inhoud

In deze module wordt het order als centrale object voor onderhoudsactiviteiten belicht. Dit doorheen het hele onderhoudsproces, maar met de focus op werkvoorbereiding. De cursist leert welke de mogelijkheden zijn om in SAP een integrale werkvoorbereiding te doen a.h.v. een werkorder. Hierbij wordt ook de link gemaakt met het magazijn voor reserveonderdelen alsook de aankoop van materiaal en externe diensten en de daarbij horende beschikbaarheidscontroles. Verder worden de mogelijkheden van SAP voor het opmaken van een lange termijn of detailplanning behandeld. Tenslotte wordt er ingegaan op het afsluiten van onderhoudsopdrachten na het uitvoeren van de werken. Belangrijk hierbij is de aandacht voor nazorg, het bijwerken van masterdata in SAP en het correct registreren van uitvoeringshistoriek en vervolgtaken. We geven ook mee hoe mobiele toepassingen de administratie kunnen vereenvoudigen en het proces vlotter kunnen laten verlopen.

Programma

 • Standaard onderhoudsproces in SAP
 • Werkorders in SAP
  • Aanmaken werkorder
  • Statussen en gebruikerstatussen
 • Werkvoorbereiding in SAP
  • Werkorder in SAP: basisgegevens
  • Opstellen taaklijst
  • Benodigde materialen en diensten: reservaties en aankopen
  • Tools
 • Plannen van onderhoud
  • Planningslijst in SAP
  • Tips voor plannen in SAP
 • Afsluiten van onderhoudsorders en nazorg
  • Ingeven uitgevoerde taken,  arbeidstijden en technische gegevens
  • Aanmaken vervolgtaken
 • Mobiele toepassingen voor onderhoud

Module 4: Reserveonderdelen in SAP

Leerdoelstellingen

 • Inzicht in het onderhoudsproces en met focus op reservaties van reserveonderdelen.
 • Kennismaking met de SAP MM (Material Management)-module voor reserveonderdelen.
 • Refurbishment (herstellen) van reserveonderdelen in SAP.

Inhoud

Deze opleiding geeft een overzicht van het standaardonderhoudsproces. Er wordt gefocust op het proces van reservatie tot uitlevering van reserveonderdelen, inclusief beschikbaarheidscontroles. De cursist krijgt een inleiding tot de basisgegevens van reserveonderdelen in SAP. Hierbij horen enkele tips en tricks om ervoor te zorgen dat de juiste materialen snel kunnen worden teruggevonden. Er wordt uitgelegd hoe men in SAP omgaat met materialen met serienummers. Ook gaat er aandacht naar de herbevoorrading van het wisselstukkenmagazijn d.m.v. MRP en het identificeren van dode stock. Voor herstelbare reserveonderdelen wordt het proces van refurbishment in SAP uitgelegd en de verschillende mogelijkheden hierbij.

Programma

 • Standaard onderhoudsproces in SAP
  • Focus: reservatie tot goederenuitgifte
 • Reserveonderdelen in SAP
  • Naamgeving en basisgegevens
  • Tips en best practices
  • Omgaan met serienummers
 • Stockbeheer en herbevoorrading van reserveonderdelen
  • Best practices
  • MRP in SAP
 • Refurbishment: opvolgen van herstellingen van reserveonderdelen in SAP

Module 5: Preventief onderhoud met SAP

Leerdoelstellingen

 • Inzicht krijgen in het preventief onderhoudsproces in SAP.
 • Verschillende types preventief onderhoud in SAP.
 • Inzicht in de verschillende parameters voor planning.
 • Overzicht van nieuwe innovaties voor condition based en predictive maintenance.

Inhoud

Deze opleiding geeft een overzicht van het preventieve onderhoudsproces in SAP. Hierbij wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten onderhoudsplannen die binnen SAP mogelijk zijn en hoe de planning bijgestuurd kan worden.

 • Onderhoudsplannen in SAP
  • Tijdsgebaseerde onderhoudsplannen
  • Performantiegebaseerde onderhoudsplannen en tellers
 • Standaard taaklijsten
 • Planning van preventieve onderhoudsopdrachten in SAP

We geven ook een kort overzicht van de innovatieve technologieën binnen SAP Leonardo die condition based maintenance en predictive maintenance mogelijk maken.

Programma

 • Preventief onderhoudsproces in SAP
 • Mogelijkheden voor preventief onderhoud in SAP
  • Eenvoudig plan o.b.v. tijd
  • Gebruik van standaard taaklijsten
  • Plan met strategie o.b.v. tijd
  • Plan op basis van tellerstanden
  • Plan op basis van tijd en tellerstanden
 • Planning van preventief onderhoud
  • Automatisch aanmaken van meldingen en orders
  • Planning beïnvloeden en bijsturen
 • Nieuwe innovaties: Predictief onderhoud met SAP
  • Wat is predictief onderhoud?
  • Gebruik van sensordata via SAP Leonardo

Module 6: Management en rapportering binnen onderhoud met SAP

Leerdoelstellingen

 • Overzicht van het best practice-onderhoudsproces in SAP.
 • Inzicht in de mogelijke data voor analyses en rapportages.
 • Opvolgen van kosten voor onderhoud.
 • Nieuwe mogelijkheden van SAP voor rapportering en standaard KPI’s in S/4Hana.

Inhoud

In deze opleiding wordt het standaard onderhoudsproces in SAP toegelicht en de best practices voor het stroomlijnen van deze processen. Hierbij wordt een focus gemaakt op de stap gatekeeping. Er wordt toegelicht welke data in SAP gebruikt kan worden om analyses en rapporten op te stellen. Hierbij wordt het gebruik van catalogen uitgelegd. Er wordt ingegaan op de beschikbare rapportages in SAP, zowel operationele rapporten als managementrapporten. Verder wordt ook een overzicht gegeven van de mogelijkheden binnen de nieuwste technologieën en S/4Hana voor real time rapportages.

Programma

 • Standaard onderhoudsproces in SAP
  • Algemeen overzicht
  • Gatekeeping
 • Gestructureerde data m.b.v. catalogen
 • Rapporten in SAP
  • Operationele lijsten
  • Managementrapporten
 • Standaard prestatie indicatoren (KPI’s) voor onderhoud
 • Rapportage met SAP BW (Business Warehouse)
 • Real time rapportage met S/4 Hana

Module 7: Onderhoud in SAP S/4 HANA en SAP Intelligent Asset Management 

 

Leerdoelstellingen

 • Inzicht krijgen in de verschillen tussen SAP ECC en SAP S/4 HANA in de onderhoudsmodule van SAP
 • Mogelijkheden van standaard Fiori apps voor onderhoud in S/4 HANA
 • Kennis krijgen over de oplossingen van SAP Intelligent Asset Management

Inhoud

Deze opleiding bespreekt de innovaties op vlak van onderhoud door SAP met SAP S/4 HANA en SAP Intelligent Asset Management.

Het eerste deel gaat over de verschillen tussen SAP ECC en SAP S/4 HANA. De cursist leert waarin SAP vernieuwingen aanbrengt ten opzichte van de vroegere ECC. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwe apps die het onderhoudsproces vlotter laten verlopen, de nieuwe dashboards die o.a. meer inzicht geven in kritische meldingen en orders en de nieuwe rapporteringsapps. Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op de “Asset Manager”: dit is de mobiele tool van SAP om de administratie en het proces rond het uitvoeren van het onderhoud eenvoudiger te maken.

In het tweede deel van deze module wordt er dieper ingegaan op SAP Intelligent Asset Management. Intelligent Asset Management is een cloud-based portfolio van oplossingen als aanvulling op het SAP EAM onderhoudspakket. SAP Intelligent Asset Management bestaat uit 3 subcomponenten

 • SAP Asset Intelligence Network (AIN) wordt gebruikt om gegevens van assets te delen met verschillende partijen.
 • SAP Asset Strategy and Performance Management (ASPM) maakt het mogelijk de juiste onderhoudsstrategie te bepalen voor je verschillende technische objecten aan de hand van verschillende analysemethodes, zoals Risk & Criticality assessment en FMEA.
 • SAP Predictive Maintenance Service (PdMS) maakt het mogelijk gebruik te maken van sensordata om predictief onderhoud uit te voeren met SAP.

SAP Intelligent Asset Management kan standalone gebruikt worden of gelinkt worden met een EAM systeem. Om de connectie te maken tussen het SAP systeem en de toepassingen in de cloud wordt gebruikt gemaakt van Asset Central Foundation. Hiermee worden technische objecten, meldingen, onderhoudsplannen, etc. gesynchroniseerd met de cloud.

Programma

 • SAP ECC vs. SAP S/4 HANA
 • Het onderhoudsproces in S/4 HANA
 • Dashboards
 • Rapportering met S/4 HANA
 • SAP Asset Manager
 • Intelligent Asset Management
  • Asset Intelligence Network
  • Asset Strategy and Performance Management
  • Predictive Maintenance & Service
  • Asset Central Foundation

Module FsM: Service management met SAP

Leerdoelstellingen

 • De delta tussen Plant Maintenance (PM) en Customer Service (CS).
 • Inzicht in verschillende facturatievormen.
 • Mogelijkheden van servicecontracten en serviceartikelen.

Inhoud

Naast het onderhouden van eigen assets via SAP PM kunnen assets van klanten onderhouden worden doormiddel van SAP CS (Customer Service). Daar er veel overeenkomsten zijn tussen de afhandeling van Maintenance- en Serviceorders zal specifiek ingezoomd worden op de verschillen tussen SAP PM en CS.

Denk hierbij aan de verschillende facturatievormen richting uw klanten, het gebruik van servicecontracten en  serviceartikelen. Na deze training heeft u inzicht hoe u uw servicegraad richting uw klanten kunt verhogen met SAP.

Programma

 • Intro: customer service in SAP, standaard serviceproces in SAP
 • Onderhouds- en servicecontracten
 • SLA’s (Service Level Agreement)
 • Facturatieproces

 

Praktische informatie

Module Tijdsduur Datum Timing Tarief BEMAS-leden Tarief niet-leden
Module 1
(0,5 dag)
1.0 18/01/2023 08:30-12:00 €295 €395
Module 2
(1,5 dag)
2.1 18/01/2023 13:30-17:00 €795 €945
2.2 19/01/2023 08:30-17:00
Module 3
(2 dagen)
3.1 01/02/2023 08:30-17:00 €995 €1.195
3.2 02/02/2023 08:30-17:00
Module 4
(1 dag)
4.0 15/02/2023 08:30-17:00 €595 €695
Module 5
(1 dag)
5.0 01/03/2023 08:30-17:00 €595 €695
Module 6
(1 dag)
6.0 15/03/2023 08:30-17:00 €595 €695
Module 7
(2 dagen)
7.1
7.2

29/03/2023
30/03/2023

08:30-17:00 €995 €1.195
Volledige Cyclus
Maintenance Management
1.0 t.e.m. 7.0 Zie boven Zie boven €3.295 €3.695
Module FsM
(1 dag)
FsM 26/04/2023 08:30-17:00 €595 €695
Volledige Cyclus
Service Management
1.0 t.e.m. FsM Zie boven Zie boven €3.795 €4.195

Ontvangst is op de locatie steeds voorzien een half uur voor de start van de opleiding.

Download de brochure


 

Doelgroep

Deze opleiding kan gevolgd worden door alle SAP-gebruikers en medewerkers van de onderhoudsafdeling. Zeker aan te raden voor hoofdgebruikers. Deze opleiding is ook erg nuttig voor mensen die in de toekomst SAP gaan gebruiken, om een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van SAP. Voor module 1 is geen voorkennis vereist. Voor de modules 2 t.e.m. 7 is SAP-basiskennis vereist. 

 

Volg de volledige cyclus of kies zelf uw modules

Door de modulaire opbouw kan u zelf bepalen welke sessies u wil volgen: afzonderlijke modules of de hele reeks. U selecteert eenvoudig uw keuze op het inschrijvingsformulier.

 

Over de lesgever

BEMAS organiseert deze opleiding in samenwerking met Dimensys.  Lesgever Simon Van den Hende is een ervaren consultant op het gebied van SAP Intelligent Asset Management. Hij is gecertificeerd in SAP Maintenance & Repair en is één van de trainers van de opleidingscyclus SAP voor Maintenance & Service Management. Met zijn ervaring helpt hij bedrijven bij het digitaliseren van onderhoud- en serviceactiviteiten en bij het borgen van die kennis.

 

Bespaar op deze opleiding

Met de KMO-portefeuille:

BEMAS is door de Vlaamse Overheid erkend als gecertificeerde opleidingsverstrekker in het kader van de KMO Portefeuille. Als uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden kan u flink besparen op de deelnameprijs van onze activiteiten. Bekijk de voorwaarden op https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/kmo-portefeuille

Met het Vlaams opleidingsverlof:
De opleidingscyclus SAP is een erkende opleiding in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Deze opleidingen geven recht op één of meer Vlaamse opleidingsincentives. Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Uw bedrijf kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Bekijk de voorwaarden op https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

De opleidingen van BEMAS zijn Qfor-gecertificeerd. Meer info op: https://www.bemas.org/nl/erkenningen-en-kwaliteitslabels

 

                                                       

 

Event date:
woensdag 18/01/2023 - 8:30
woensdag 26/04/2023 - 17:00
Taal:
Nederlands
Location:
Van der Valk Mechelen
Rode-Kruisplein 1-4
Mechelen 2800
Price members:
€ 3.295 (ex btw)
Price none members:
€ 3.695 (ex btw)
Organised by:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activity type:
Opleiding