Opleidingscyclus: Optimaliseer de energie-efficiëntie en de betrouwbaarheid van uw persluchtinstallaties

Persluchtmachines zijn bij uitstek installaties met een groot energiebesparingspotentieel. Uit een vergelijkende studie van Enprove bleek dat het besparingspotentieel van een persluchtinstallatie (100kW/u, bij continu draaien)  makkelijk kan oplopen tot €150.000 per jaar. Dit staat voor 1250 MWh of 500 ton CO2. Dit is het equivalent van het elektriciteitsgebruik van bijna 300 gezinnen.

Na deze opleidingscyclus bent u in staat om deze besparing effectief te gaan realiseren in uw bedrijf.

De opleidingscyclus reikt een theoretisch kader aan over persluchtinstallaties maar is ook zeer praktisch van opzet. Zo beschikt elke deelnemer na afloop van de reeks over een assesment en verbeterplan voor de eigen persluchtinstallatie.

 

Leerdoelstellingen

 • Theoretische basisprincipes van perslucht en de impact op het energieverbruik

 • Verschillende types compressoren

 • Het belang van het onderhoud van compressoren

 • Hoe voer je best metingen uit en hoe kan je aan de hand van metingen verliezen detecteren?

 • Inzichten en tips om de energie efficiëntie van persluchtinstallaties te verhogen.

 

Programma

De opleidingscyclus duurt 6 halve dagen. De sessies worden begeleid door de energiespecialisten van Enprove. Daarnaast wordt er voor elke sessie ook een gastspreker uit het werkveld uitgenodigd.

 

Sessie 13/10 : Inleiding perslucht en energie

In deze sessie krijgt de cursist de basisprincipes mee over perslucht en energie.

Er wordt ingegaan op hoe je in het algemeen het energieverbruik onder controle kan houden. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Waarom is werken aan energie belangrijk? En hoeveel kan het opbrengen?
 • De basis van energiemanagement
 • De basis van investeringsbeslissingen: van idee tot IRR
 • Theoretische principes van de persluchtcompressie
 • De werking van een compressor
 • Elektriciteit in het kader van persluchtproductie
 • De werking van elektrische motoren
 • Thermodynamica in het kader van persluchtproductie
 • Eigenschappen van (gecomprimeerde) lucht.

 

Sessie 27/10:  Types compressoren, het distributienet en luchtkwaliteit

In deze sessie wordt dieper ingegaan op de verschillende types van compressoren, en hun werking. Afhankelijk van de noden van een bedrijf, wordt voor een ander type of merk gekozen.

De volgende topics komen aan bod:

 • Wat zijn de verschillende componenten van een persluchtsysteem
 • Welke types compressoren zijn op de markt, en wanneer kies je voor welk type?
 • Waaruit bestaat de sturing van een compressor?
 • De andere componenten van een perslucht systeem worden ook besproken: drogers, filters, buffervaten…

 

Atelier Francois (Laurent Teughels) brengt info over de werking van olievrije schottencompressoren, en hoe je die kan vergelijken met de schroefcompressor.

Tamturbo (Brech Vanlee) brengt een presentatie over turbo-compressoren en wanneer die best worden gebruikt.

 

Sessie 10/11: Metingen op perslucht

Deze sessie gaat over het meten van persluchtsystemen. Waarom meet je best? Hoe doe je dat, en welke parameters volg je best op?

Vervolgens wordt ook ingegaan op de praktijk van het meten.

De topics die aan bod komen zijn:

 • Waarom is het belangrijk om te meten? Wat meet je wel, wat niet?
 • De verschillende componenten van een energie-monitoring systeem
 • Types van meters
 • Een aantal cases worden besproken waarbij men adhv metingen de besparingen kon vaststellen
 • Slimme KPI’s kiezen
 • Hoe kan je alarmen naar je hand zetten en zorgen dat je op het juiste moment verwittigd wordt van energieverliezen

 

VP Instruments (Sjim Janssens) komt spreken over perslucht flowmeters en de fysische werking ervan.

Endress + Hauser (Jean-Jacques Renaux) geeft uitleg over verschillende types sensoren en hun voor- en nadelen.

 

Sessie 24/11: Energie-efficiëntie

In deze sessie komen de deelnemers nog veel meer te weten over hoe energie-besparingen kunnen gerealiseerd en berekend worden.

We trekken dit door tot op een hoger niveau en bekijken ook hoe de opvolging van perslucht past in een energiezorgsysteem. Ook de energiewetgeving en de subsidies die van toepassing zijn op perslucht, worden in kaart gebracht.

Enprove voerde daarnaast een benchmarking uit op verschillende persluchtcompressoren, en brengt hiervan de resultaten.

Topics die aan bod komen in deze sessie:

 • Energie-efficiënte in persluchtsystemen: wat kan je doen, en hoeveel brengt het op?
 • De perslucht Benchmark resultaten worden besproken
 • Perslucht binnen energiezorg
 • Perslucht binnen de energie-wetgeving
 • Subsidies voor perslucht-gerelateerde maatregelen
 • Case persluchtoptimalisering bij Lawter

 

SDT Lekdetectie (Ronny Jacobs) komt spreken over ultrasone toestellen om persluchtlekken te detecteren.

 

Sessie 15/12: Onderhoud van compressoren

In deze sessie wordt ingegaan op het onderhoud van compressoren. Uit welke activiteiten bestaat dit onderhoud? Wie voert dit best uit?

We gaan ook in op de verschillende types onderhoudscontracten, en op hun voor- en nadelen.

Topics die aan bod komen:

 • Wat zijn de belangrijkste onderhoudsactiviteiten
 • Wat hoort in het contract?
 • Welke types contracten heb je?
 • De kostprijs van een onderhoudscontract
 • Vaak voorkomende problemen op compressoren
 • Hoe ontstaat slijtage en hoe stel je die vast
 • Onderhoud aan drogers

 

Gianni Vanneste brengt een case over de vervanging van een grote persluchtcompressor bij Puratos, en de elementen die een rol hebben gespeeld bij de investeringsbeslissing.

Atlas Copco (Bart Eggermont) licht toe hoe zij de onderhoudsactiviteiten aanpakken.

 

Sessie 09/02: Terugkomsessie

Presenteren van verbetercases aan team van organisatoren en gastsprekers

Uitreiking opleidingscertificaten

Afsluitende drink voor deelnemers

 

 

In samenwerking met

   

 

 

Datum:
dinsdag 13/10/2020 - 12:30
dinsdag 09/02/2021 - 17:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Radisson Blu Antwerpen
Koningin Astridlaan 7
Antwerpen 2000
Ledenprijs:
€ 1.795 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 1.995 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS & Enprove

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activiteitstype:
Opleiding