De interactie tussen aandrijvingen en het elektrische net: fenomenen en oplossingen om de beschikbaarheid te verhogen

De meeste (elektriciteits)specialisten in de industrie zijn zich bewust van het belang van netkwaliteit (of Power Quality). Dit omvat de elektrische opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie naar plaatselijke eindgebruikers. kjlkhfuyjt

Het aantal problemen met netkwalieit blijft toenemen, ondanks het grote belang van goede kwaliteit van spanning en stroom voor een betrouwbare werking van toestellen en installaties. De kwaliteit van het elektrisch vermogen is van uitermate groot belang voor continuïteit van processen en bijhorende proceskosten.

Tijdens deze studiedag leggen we de link tussen het nalatig onderhouden en exploiteren van het elektrische industrienet en zijn geïnstalleerde aandrijftreinen. Zowel belangrijke theoretische aspecten als verschillende duidelijke praktijkcases komen aan bod voor een compleet zicht op de materie. De lesgevers tonen eenvoudige tot geavanceerde methodes die u als industriële netuitbater in staat stellen de beschikbaarheid van het elektrisch net ten allen tijde te garanderen.

Daarnaast worden de elektromechanische aandrijftreinen en hun mogelijke foutmodi geanalyseerd. We bekijken ook de impact op de producerende eenheden en de economische bedrijvigheid. Op basis van tastbare technieken leert u de gezondheid en kwaliteit van de eigen machines te beoordelen.

Tot slot wordt de link gelegd tussen de netproblemen en elektromechanische aandrijvingen door verschillende fenomenen, propagerend in twee richtingen, op basis van casestudies te analyseren.

Programma

 • 8u30 Ontvangst
 • 8u55 Inleiding (Bram Corne en Wim Vancauwenberghe)
 • 9u00 Sessie 1: PQ begrippen en fenomenen (Bart Verhelst)
  Toelichting over begrippen en fenomenen binnen de wereld van de netkwaliteit. Begrippen zoals harmonische componenten, schijnbaar vermogen, cos phi, flikker, impedantie, resonantie. . . komen hierbij aan bod. Dit met zowel een theoretische als een praktische insteek. De verschillende begrippen worden gelinkt aan hedendaagse problematieken die op vandaag de beschikbaarheid van ons net en zijn applicaties in gedrang brengen.
 • 10u30 Pauze
 • 10u45 Sessie 2: Netanalyse en monitoring (Bart Verhelst)
  De fenomenen besproken in voorgaande sessie worden gekoppeld aan parameters die door de netuitbater gebruikt kunnen worden als indicatie van bepaalde verstorende problemen. Dit op zowel eenvoudige kostenefficiënte manieren, als aan de hand van meer geavanceerde methodes. Via permanente monitoring is het mogelijk om in te spelen op gebeurtenissen in de installatie en op deze manier preventief en predictief onderhoud te integreren op niveau van de elektrische voeding.
 • 11u30 Sessie 3: Beschikbaarheid van aandrijftreinen (Bram Corne)
  We evalueren de impact van aandrijftreinen op de hedendaagse proces- en maakindustrie. Een risico- en impactanalyse kan voor de industriële operator de kritische eigenschappen van de aandrijftreinen bepalen en resulteren in het toepassen van een overeenkomstige onderhoudsstrategie. De verschillende foutmodi binnen de machine wordt hierbij toegelicht. We behandelen o.a. karakteristieke lagerfrequenties, mechanisch onbalans en winding doorslag.
 • 12u30 Lunch
 • 13u30 Sessie 4: Machine-diagnose-technieken (Bram Vervisch)
  Wat zijn detectiemogelijkheden en -strategieën voor elektromechanische aandrijvingen? Correctieve, predictieve, preventieve en proactieve onderhoudstrategien komen hierbij aan bod. Dit zowel aan de hand van trillings-, stroom-, temperatuur-, ultrasoon-, en olieanalyse. De voor- en nadelen van elke techniek worden afgestemd op de specieke machines, hun functie en kritische eigenschap.
 • 15u00 Pauze
 • 15u15 Sessie 5: Impact van aandrijvingen op het net (Bram Corne)
  Tijdens de laatste sessie maken we de synthese van alle inzichten van de dag op basis van praktische voorbeelden waarbij enerzijds het net de elektromechanische aandrijving verstoort en anderzijds de aandrijving het elektrisch net beïnvloedt.
 • 16u15 Vragen en antwoord (Bram Corne)
 • 16u45 Afsluitende drink en netwerkmoment

Doelpubliek

Deze opleiding richt zich op onderhoudsingenieurs, technical managers, productieleiders... die te maken krijgen met het optimaliseren of in stand houden van de uptime in hun bedrijfssite of productieplant. Technische kennis omtrent mechanische en elektrische systemen is vereist om de opleiding goed te kunnen volgen.

Lesgevers

Dr. Bram Corne startte in 2014 met zijn doctoraatsonderzoek na zijn studies industrieel ingenieur. Zijn onderzoek was volledig gericht op conditiebewaking aan de lesgevershand van statorstroomanalyses (MCSA). Daarbij werden elektromechanische aandrijvingen in al zijn facetten geanalyseerd naar foutpatronen en propagatie. Zijn academische loopbaan resulteerde in het geven van (inter)nationale opleidingen en lezingen waaronder voor ICEM, IEMDC, SDEMPED, BEMAS, Universiteit Gent, IE-net en UGain. Deze expertise garandeert een gefundeerde doch toegankelijke benadering van verschillende problemen en fenomenen bij elektromechanische aandrijvingen. Dit wordt op vandaag gexploiteerd in zowel het bedrijf Pruftechnik NV in de functie van 'senior diagnostic engineer' en als zaakvoerder in het bedrijf Orbits VOF.

Ing. Bart Verhelst startte zijn carrière in 2004 aan het elektrotechnisch labo Lemcko van de Hogeschool West Vlaanderen (nu UGent) waar hij zich hoofdzakelijk toespitste op het onderzoek in het domein van de power quality. Tijdens deze periode behaalde hij een master in industrieel beheer. Na 5 jaar werd hij verantwoordelijk voor diensten aan de industrie. In 2014 richtte hij Karybel op, een spin off van UGent, welke onder andere analyses en consultancy op elektrische installaties uitvoert met een specialisatie in Power Quality. Hij is een internationaal gekend Power Quality expert met zowel theoretische als praktische ervaring. Zijn expertise deelt hij door het geven van cursussen en lezingen bij onder andere UGent, UGain en Amelior. 

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specieke toepassingen rotordynamica en machinediagnose. Hij is momenteel werkzaam als Noise and Vibration engineer bij het bedrijf Tremec in Zedelgem waar hij verantwoordelijk is voor het identiceren en optimaliseren van trillingen en geluid in high-end transmissies. Hiernaast is hij samen met dr. Bram Corne zaakvoerder van het bedrijf Orbits en gastprofessor aan UGent. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse.

Datum:
dinsdag 26/02/2019 - 8:30
dinsdag 26/02/2019 - 17:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 595 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 695 (ex btw)

Bespaar tot 40% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Opleiding