De essentiële basics van Risico-Analyse

Voorkomen is beter dan genezen!sfd

Bovenstaand motto is ook van toepassing op het voorkomen van storingen en problemen op installaties. Zeker wanneer de risico’s groot zijn, is het belangrijkste doel van de meeste onderhoudsconcepten het voorkomen van storingen en pannes. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) en RCM (Reliability-Centered Maintenance) zijn voorbeelden van methoden die hierbij courant gebruikt worden.

Storingen kunnen echter ook het gevolg zijn van revisies, aanpassingen of zelfs gewoon van het uitgevoerde onderhoud zelf. Preventieve maatregelen op basis van een goede risico-analyse helpen mee om dit in de toekomst te voorkomen.

Tijdens deze ééndaagse training krijgt u de kennis en technieken aangereikt om op een eenvoudige maar effectieve manier risico-analyses uit te voeren op uw onderhoudsactiviteiten.

Leerdoelstellingen

 • De methode voor risico-analyse vlot kunnen toepassen;
 • De juiste vragen kunnen stellen en antwoorden zorgvuldig en bondig kunnen noteren;
 • Een risico-analyse kunnen vertalen in concrete aanpassingen van een revisie-of modificatieplan;
 • Het Excel-template kunnen gebruiken om de methode in de praktijk toe te passen;
 • De Event Mapping-techniek kunnen toepassen voor het achteraf analyseren van onvoorziene problemen.

Inhoud

De opleiding maakt gebruik van de methode voor risico-analyse als onderdeel van de RATIO-aanpak die gebruikt wordt voor het oplossen en voorkomen van problemen.Voor de situaties waarbij, ondanks een goede risico-analyse vooraf, toch nog onvoorziene problemen zijn opgetreden, wordt kort kennisgemaakt met de RATIO-methode Event Mapping.

De opleiding geeft op één dag zowel een grondige theoretische basis, als praktische oefeningen mee. Hierbij worden echte cases en praktijkvoorbeelden gebruikt.

Doelgroep

Iedereen die in het kader van maintenance, revisie of modificatie vertrouwd moet zijn met het zelfstandig uitvoeren van risico-analyses.

Praktische info

 • Timing:
  • 08u30 Ontvangst met koffie
  • 09u00 Start opleiding
  • 11u00 Koffiepauze
  • 12u30 Lunch
  • 13u30 Vervolg opleiding
  • 15u00 Koffiepauze
  • 17u00 Einde 
Datum:
dinsdag 05/09/2017 - 8:30
dinsdag 05/09/2017 - 17:30
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 495 (ex. btw)
Prijs niet-leden:
€ 595 (ex. btw)
Georganiseerd door:
BEMAS - Belgian Maintenance Association
Activiteitstype:
Opleiding