De essentiële basics van Artificiële Intelligentie voor technisch leidinggevenden

In het ESF-project vormAInt ontwikkelde BEMAS samen met zijn partners een aanbod van praktijkgerichte opleidingen om operatoren, technici, leidinggevenden en ingenieurs in asset intensieve omgevingen (beter) gebruik te laten maken van Artificiële Intelligentie toegepast in onderhoud en asset management. AI laat immers toe om aankomende storingen te voorspellen, waardoor er ongeplande stilstanden en technische incidenten kunnen worden vermeden. In de toekomst zal u in uw organisatie ook te maken krijgen met Artificiële Intelligentie (AI). Het is daarom belangrijk om nu al kennis te maken met de mogelijke toepassingen van deze technologie en de impact hiervan op uw takenpakket.

BEMAS heeft daarom in samenwerking met verschillende specialisten ter zake een awareness training voor leidinggevenden opgezet rond AI. In deze 1-daagse opleiding zullen we voor u als (toekomstig) leidinggevende in onderhoud en betrouwbaarheid de bouwstenen en termen introduceren om succesvol AI te introduceren in uw organisatie. We raken aan technische aspecten zoals software en data maar evenzeer aan de organisatorische en menselijke impact van AI, en ook het identificeren van business cases voor AI en het inschatten van de maturiteit van uw organisatie rond AI.
 

Leerdoelstellingen

 • Begrijpen wat AI inhoudt en hoe dit kan toegepast worden in onderhoud en operations
 • Kunnen definiëren van enkele AI analyse technieken en vaak gebruikte termen in AI, predictive analytics en big data analyse
 • Begrijpen van de verschillende maturiteitsniveaus van het toepassen van AI in onderhoud en operations
 • Inzien wat de impact van AI algoritmes kan zijn op kwaliteit, betrouwbaarheid en productiviteit
 • Inzien wat de mogelijkheden zijn om data te capteren 
 • Inzien wat het belang is van de kwaliteit van onderhoudsdata / kwaliteitsvolle onderhoudsinterventierapporten voor de (latere) toepassing van AI  
 • Inzien wat het belang is van Cybersecurity en Datasecurity en hoe dit kan aangepakt worden
 • Leren om te identificeren en selecteren van potentiële AI cases
 • Begrijpen wat de elementen zijn van een business case voor de implementatie van een AI project in onderhoud
 • Begrijpen wat de stakeholders zijn in een AI project
 • Inzien wat de impact is van AI op je team
 • Begrijpen hoe AI onze bedrijfsvoering kan ondersteunen
 • Begrijpen wat nodig is om een AI project te implementeren (op een veilige manier) maar ook in gebruik te houden 
 • Leren om te monitoren en onderhouden van AI modellen

Programma

 • Submodule 1: Introductie tot Artificiële Intelligentie (AI)
  • Wat is AI / wat is het niet?
  • Veel gebruikte terminologie
  • Toepassingen en voorbeelden vanuit het dagelijkse leven
  • Toepassingen en voorbeelden specifiek in onderhoud en engineering
 • Submodule 2: Maturiteit
  • Technische uitrusting – sensoren/data captatie (high level)
  • Datakwaliteit / beschikbaarheid
  • IT (Data management, security)
  • Stakeholders / human skills (data science, business translation)
 • Submodule 3: De business case
  • Case vs. roadmap
  • Identificatie van AI cases
  • Elementen van een business case
  • Onzekerheden
 • Submodule 4: Implementatie
  • Cybersecurity
  • (Process) safety
  • Contingencies
  • Impact

Methode

Aan de hand van toelichtingen van praktijktoepassingen van AI in de industrie (kwaliteitscontrole, defectdetectie, predictief onderhoud, …) en het aantonen van hoe bepaalde acties in de praktijk kunnen gebracht worden aan de hand van voorbeelden en/of concreet advies, kan u het geleerde nadien toetsen en toepassen in de praktijk.

Doelgroep

Maintenance managers, asset managers, reliability en/of maintenance engineers, service managers, ICT verantwoordelijken, group maintenance and reliability coordinatoren, verantwoordelijken operaties/productie, 1ste lijnverantwoordelijken en leidinggevenden, en elk technisch profiel met interesse in AI die (in de toekomst) in een leidinggevende functie fungeert.

Over de lesgevers

Tom Rombouts wijdt zijn carrière volledig aan maintenance-organisaties: productie- en projectplanning, proces & reliability engineering, werkvoorbereiding en coördinatie van revisies, kwaliteitsmanagement, QA en kwaliteitsopvolging van kritische wisselstukken, automation en data innovation ... Sinds 2017 is Tom Reliability consultant en gecertificeerd trainer/coach bij I-care. Met zijn uitgebreide kennis begeleidt hij ook verschillende industriële spelers bij hun maintenanceplanning, FMEA en projecten rond data-innovatie.

Steven Raekelboom is Technology and Innovation director voor The Grain. Hij heeft een achtergrond in economie, IT, statistiek en heeft een Master in artificiële intelligentie. Steven werkt reeds meer dan 20 jaar als data scientist en realiseerde verschillende AI projecten voor wereldspelers binnen diverse industrieën.

Praktische info

Timing:

08:30 : Ontvangst
09:00 : Start van de opleiding
12:30 : Lunch
16:45 : Feedback en evaluatiemoment
17:00 : Voorziene einde

Datum:
dinsdag 25/04/2023 - 9:00
dinsdag 25/04/2023 - 17:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 695 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 795 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Opleiding