Conditiebewaking aan de hand van Motor Current Signature Analysis

De elektrische machine is sinds enkele decennia onmisbaar geworden in onze hedendaagse industrie. In deze opleiding leert u over de werking, de types, het faalgedrag en hoe elektrische machines te monitoren.

 

Leerdoelstellingen

  • Wat is conditiebewaking en waarom passen we dit toe?

  • Hoe werkt een elektrische machine?

  • Wat zijn de faalmodi van elektrische machines?

  • Wat is statorstroomanalyse (Motor Current Signature Analysis) en hoe passen we dit toe?

 

Programma

09:00-09:30 Inleiding tot conditiebewaking (Bram Vervisch)

Na het overlopen van de verschillende onderhoudsstrategieën wordt conditiebewaking in zijn functie eenduidig toegelicht. Daarbij wordt meteen duidelijk dat twee parameters: criticality en faalgedrag eenduidig bepalen welke conditiebewakingstechnologie we kunnen toepassen op onze aandrijftreinen. De verschillende toepasbare technieken worden samen met hun sterktes en zwaktes besproken.

09:30-10:30 Het werkingsprincipe van de elektrische machine (Bram Vervisch)

De elektrische machine is sinds enkele decennia onmisbaar geworden in onze hedendaagse industrie. In deze sessie wordt de werking van deze machine uitvoerig toegelicht alsook de variëteit in types (AC/DC, synchroon/asynchroon, PMSM, Brushless DC, DFIM...). Het goed begrijpen van het werkingsprincipe is cruciaal om de volgende sessies te kunnen volgen. Hier wordt ook al de link gelegd naar de trilling- en stroomsignatuur van een gezonde elektrische machine.

10:45-12:00 Het faalgedrag van de elektrische machine (Bram Corne)

Hoewel de elektrische machine zijn populariteit deels te danken heeft aan zijn robuustheid komt het onverwachts falen vaak voor. In dit onderdeel worden de verschillende faalmodi besproken aan de hand van voorbeelden vanuit industriële applicaties. Deze bespreking legt onmiddellijk de link naar de verschillende conditiebewakingstechnieken en hun effectiviteit. Het maken van een onderscheid tussen directe en indirecte faaloorzaken laat de waarde van stroomanalyses eenduidig zien.

13:00-14:30 Statorstroomanalyse als conditiebewakingstechniek (Bram Corne)

In deze sessie wordt de essentie van de opleidingsdag behandeld. Het indirect faalgedrag van de elektrische machine en hun reflectie in de statorstroom wordt hier naderbij onderzocht. Vanuit de stroom worden vier belangrijke aspecten onttrokken: de netkwaliteit, de laterale machinetrillingen, de tortionele machinetrillingen en het efficiëntieprofiel. De eerder besproken machineproblemen (lagerfalen, uitlijnproblemen, gebroken rotorstaven...) worden hier eenduidig gelinkt met deze signalen.

14:45-16:00 Casestudies (Bram Corne)

De verschillende theoretisch benaderingen doorheen de opleidingsdag worden tijdens deze sessies opnieuw aangehaald met een rechtstreekse link naar de industrie. Elk van de voorgestelde cases zijn praktijkvoorbeelden die de lesgevers eigenhandig behandeld hebben, waardoor de situering, aanpak, diagnoseproces en oplossingsstrategie gedetailleerd toegelicht wordt. Na deze sessie heeft de cursist voeling met de vaak voorkomende machineproblemen en hoe die gespot kunnen worden.

 

Over de lesgevers

Dr. Bram Corne startte in 2014 een wetenschappelijk fundamenteel onderzoek gericht op conditiebewaking aan de hand van statorstroomanalyses (MCSA). Daarbij werden elektromechanische aandrijvingen in al zijn facetten geanalyseerd naar foutpatronen en propagatie. Daarnaast is Bram houder van het ISO 18436 Cat IV Vibration Expert certificaat, het industrieel kwaliteitslabel voor het toepassen van conditiebewaking aan de hand van trillingsanalyse. De combinatie van deze competenties garandeert een gefundeerde doch toegankelijke benadering van verschillende problemen en fenomenen bij elektromechanische aandrijvingen. Dit wordt op vandaag geëxploiteerd als zaakvoerder en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics.

 

Prof. Bram Vervisch is gespecialiseerd in mechanische trillingen met als specifieke toepassingen rotordynamica en machinediagnose. Daarnaast leidde zijn carrière tot het opbouwen van industriële ervaring in NVH bij automotive transmissiekasten voor zowel elektrische als brandstofmotoren. Hij is technisch directeur en eigenaar van het bedrijf Orbits - Machinery Diagnostics en gastprofessor "Machineoptimalisatie" aan Universiteit Gent. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in de experimentele validatie en geavanceerde signaalanalyse, dit zowel op academisch als industrieel vlak.

Datum:
woensdag 23/09/2020 - 8:30
woensdag 23/09/2020 - 16:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
Link 21
Welvaartstraat 14
Herentals 2200
Ledenprijs:
€ 595 (ex btw)
Prijs niet-leden:
€ 695 (ex btw)
Georganiseerd door:
BEMAS

Bespaar tot 30% met de KMO-portefeuille.
Meer info.

Activiteitstype:
Opleiding