BEMAS Forum Maintenance - La Maintenance Durable

Forum Maintenance, een interactieve dag met experten

Dit jaarlijkse Franstalige evenement is een gelegenheid om een waaier van concrete oplossingen, technieken, toegepaste en moderne methoden te ontdekken die door deskundigen aan professionals worden uitgelegd.

Het is een unieke gelegenheid om deel te nemen aan interactieve presentaties. U krijgt de kans om ervaringen uit te wisselen tussen deskundigen, collega's en vakgenoten over grondbeginselen, beste praktijken en toekomstige trends.

Het Forum Maintenance is een dag met interessante lezingen over de beste praktijken op het gebied van onderhoud, maar ook over de opwindende evolutie van het nieuwe industriële tijdperk.

We sluiten de dag af met de prijsuitreiking voor het Waalse Technisch Team van het Jaar.

 

Voor het volledige programma, zie de Franstalige versie van deze pagina.

 

Onderhoud, sleutelfactor voor duurzaam management

Niemand zal durven betwisten dat de onderhoudsfunctie een belangrijke bijdrage levert tot de industriële prestaties of de kwaliteit van de dienstverlening: door de uitrusting betrouwbaarder te maken, vermindert het aantal defecten, en de jacht op verliezen, die beoefend wordt door liefhebbers van Total Productive Maintenance of Lean maintenance, draagt bij tot het bereiken van economische doelstellingen. Met de nieuwe technologische middelen die deel uitmaken van de Industrie 4.0-revolutie kan de waarde verder worden verhoogd door beter te anticiperen op storingen en een betere coördinatie met de productie en de toeleveringsketen. Dit is reeds uitvoerig besproken op de laatste BEMAS-onderhoudsforums.

Maar dit is niet langer voldoende! De arbeidswereld zelf, die reeds door de pandemie is geschokt, moet zich aanpassen aan de ingrijpende veranderingen in de hyperverbonden maatschappij en in de industrie en de dienstensector door nieuwe organisatievormen en nieuwe banen te vinden.

Onderhoud draagt niet alleen bij tot de winst van de activiteiten: het draagt in zeer belangrijke mate, zonder dat dit voldoende wordt bevestigd, bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling waarbij economische, milieu- en sociale doelstellingen met elkaar in evenwicht zijn.

In de loop van de ochtend zal dit forum elk van deze punten nader uitwerken door een inventaris op te maken van de goede praktijken die reeds bestaan of nog ontwikkeld moeten worden. Hoe kunnen wij elk van deze doelstellingen bereiken?

Tijdens de workshops in de namiddag zullen de bij het onderhoud betrokken partijen de concrete voordelen van nieuwe technologieën of methoden kunnen begrijpen. 

 

Programma

08h00 : Accueil & Networking

08h30 : Mot de bienvenue par André Degraeve, Vice-Président de la BEMAS

08h40 : Le développement durable au profit des activités de maintenance - par Pierre Dehombreux, UMons

09h15 : Limiter le changement climatique en agissant sur l’un des plus grands consommateurs d’énergie au monde : le moteur industriel - Prof. Kurt Stockman (UGent - Université de Gand) et Frederic Beghain (EASA E&W Chapter)

10h00 : Pause-café

10h30 : Développer de la valeur avec la maintenance et la gestion des actifs face aux nouveaux défis économiques et écologiques - par Serge Vanden Bulcke (Mainnovation) et Olivier Dengis (I-care Group)

11h15 : Table ronde « Comment intégrer l’humain dans la transition vers une industrie 5.0 » - avec Pascal Leblanc (Equans – Expert fiabilisation et méthodes), Benoît Noël (Industeel – DRH IB Coordinateur RH ), et Jean Vandewattyne ( U-Mons – Service de psychologie du travail – Enseignant Chercheur)

12h00 : Lunch sandwiches & Networking

13h30 - 15h45 : 3 sessions en parallèle :

  1. Workshop : Comment implémenter une stratégie d’économie d’énergie par la chasse aux fuites
  2. Workshop : Donner du pouvoir au travailleur connecté grâce à une plateforme industrielle intégrée
  3. Présentations des finalistes pour le prix Équipe Technique de l'Année

15h45 : Pause-café

16h30 : Développement et construction du réseau H2 et CO2 en Belgique par Thierry Bottequin, Fluxys

17h15 : Proclamation de l'Equipe Technique de l'Année

17h45 : Verre de l'amitié & Networking

 

Wie wordt Technisch Team van het Jaar in Wallonië ?

             

 

Tarieven

  Leden Niet-leden
Hele dag € 195 € 295
Hele dag vanaf de 2de inschrijving € 97,50 € 147,50
Awarduitreiking (15h45 - 20h00) € 95 € 145

 

Datum:
donderdag 09/06/2022 - 8:30
donderdag 09/06/2022 - 20:00
Taal:
Français
Locatie:
Bois du Cazier
Rue du Cazier 80
Charleroi 6001
Georganiseerd door:
BEMAS
Activiteitstype:
Evenement