Awareness Training: Artificiële Intelligentie voor Maintenance & Reliability Engineers

Deze pilootopleiding kadert in het ESF-project vormAInt. BEMAS wil via dit project samen met zijn partners een aanbod van praktijkgerichte opleidingstrajecten aanbieden om operatoren, technici, leidinggevenden en ingenieurs in industriële productiebedrijven en andere asset intensieve omgevingen (beter) gebruik te laten maken van Artificiële Intelligentie toegepast in onderhoud en asset management. AI laat immers toe om aankomende storingen te voorspellen, waardoor er ongeplande stilstanden en technische incidenten kunnen worden vermeden.
In de toekomst zal u in uw organisatie ook te maken krijgen met Artificiële Intelligentie (AI). Het is daarom belangrijk om nu al kennis te maken met de mogelijke toepassingen van deze technologie en de impact hiervan op uw takenpakket. BEMAS heeft daarom in samenwerking met verschillende specialisten ter zake een awareness training voor maintenance & reliability engineers opgezet rond AI.

In deze 2-daagse opleiding zullen we voor u als technisch ingenieur in onderhoud en betrouwbaarheid de bouwstenen en termen introduceren om succesvol AI te introduceren in uw organisatie. We raken aan techische aspecten zoals software en data maar evenzeer aan de organisatorische en menselijke impact van AI.

Leerdoelstellingen

 • Begrijpen wat AI inhoudt en hoe dit kan toegepast worden in onderhoud en operations
 • Kunnen definiëren van enkele AI analyse technieken en vaak gebruikte termen in AI, predictive analytics en big data analyse
 • Begrijpen van de verschillende maturiteitsniveaus van het toepassen van AI in onderhoud en operations
 • Inzien wat de impact van AI algoritmes kan zijn op kwaliteit, betrouwbaarheid en productiviteit
 • Inzien wat de mogelijkheden zijn om data te capteren 
 • Inzien wat het belang is van de kwaliteit van onderhoudsdata / kwaliteitsvolle onderhoudsinterventierapporten voor de (latere) toepassing van AI  
 • Inzien wat het belang is van Cybersecurity en Datasecurity en hoe dit kan aangepakt worden
 • Begrijpen wat de mogelijkheden zijn om data te capteren via extra en bestaande sensoren en toestellen
 • Begrijpen wat de mogelijkheden voor M2M communicatie, draadloos en bekabeld, over korte en lange afstanden
 • Begrijpen welke softwaretools en data platformen voorhanden zijn om AI toepassingen te laten draaien en te beheren
 • Begrijpen wat kritische succesfactoren zijn om met AI en predictive analytics tot betrouwbare resultaten te komen voor toepassingen in onderhoud

Programma

 • Submodule 1: Introductie tot Artificiële Intelligentie (AI)
  • Wat is AI / wat is het niet?
  • Verschil met de klassieke aanpak
  • Veel gebruikte terminologie
  • Toepassingen en voorbeelden vanuit het dagelijkse leven
  • Toepassingen en voorbeelden specifiek in onderhoud en engineering
 • Submodule 2: Datacaptatie, M2M communicatie
  • Soorten data
  • Lagenmodel
  • Communicatieprotocollen
  • Data typologie
  • Compressie
 • Submodule 3: Software en platformen (deel 1)
  • Commerciele / open source
  • Soorten aanbieders
  • Overzicht van tools
  • Demo van tools
 • Submodule 3: Software en platformen (deel 2)
  • Commerciële / open source
  • Soorten aanbieders
  • Overzicht van tools
  • Demo van tools
 • Submodule 4: Maturiteit
  • Technische uitrusting – sensoren/data captatie
  • Data kwaliteit / beschikbaarheid
  • IT (Data management, security)
  • Light versie van maturiteitsscan
 • Submodule 5: Implementatie
  • Kritische factoren
  • Cybersecurity
  • (Process) safety
  • Contingencies

Methode

Aan de hand van toelichtingen van praktijktoepassingen van AI in de industrie (kwaliteitscontrole, defectdetectie, predictief onderhoud, …) en het aantonen van hoe bepaalde acties in de praktijk kunnen gebracht worden aan de hand van voorbeelden en/of concreet advies, kan u het geleerde nadien toetsen en toepassen in de praktijk. Daarnaast wordt het geleerde doorheen de opleiding getoetst door middel van een quiz.

Doelgroep

Reliability en/of maintenance engineers, en elk technisch profiel in onderhoud en betrouwbaarheid die interesse heeft in de bouwstenen van AI, in de  technische aspecten zoals software en data maar evenzeer in de organisatorische en menselijke impact van AI.

Over de lesgevers

David Verstraeten heeft een opleiding als burgerlijk ingenieur in de Computerwetenschappen en daarna een doctoraat in AI/Machine learning aan de Ugent behaald in de groep Reservoir Lab. Na nog 3 jaar als postdoctoraal onderzoeker gewerkt te hebben bij dezelfde onderzoeksgroep is hij in Yazzoom gestapt als managing partner en engineering manager, waar hij de voorbije 10 jaar verantwoordelijk is voor het technische management van Yazzoom’s data science en software ontwikkelingsteam. Yazzoom is gespecialiseerd in de toepassing van AI/ML op industriële data, onder meer met hun software Yanomaly voor monitoring, predictive en diagnostic analytics op machine data.
 

Tom Rombouts wijdt zijn carrière volledig aan maintenance-organisaties: productie- en projectplanning, proces & reliability engineering, werkvoorbereiding en coördinatie van revisies, kwaliteitsmanagement, QA en kwaliteitsopvolging van kritische wisselstukken, automation en data innovation ... Sinds 2017 is Tom Reliability consultant en gecertificeerd trainer/coach bij I-care. Met zijn uitgebreide kennis begeleidt hij ook verschillende industriële spelers bij hun maintenanceplanning, FMEA en projecten rond data-innovatie.

Praktische info

Data en timing:

De opleiding vindt plaats op 22 & 23 juni 2021

 • 08:30 : Ontvangst
 • 09:00 : Start van de opleiding
 • 16:45 : Feedback en evaluatiemoment
 • 17:00 : Voorziene einde

Deelname:

Leden: € 0 / Niet-leden: € 150*
*Deze opleiding is een pilootopleiding met een beperkte capaciteit aan deelnemers. Om de opleiding verder te kunnen ontwikkelen en de participatie te garanderen, zijn er enkele speciale voorwaarden verbonden aan inschrijving (bovenop de algemene voorwaarden):

 • Doelgroep: deelnemers aan deze opleiding maken ondubbelzinning deel uit van de hierboven omschreven doelgroep.
 • Evaluatie-engagement: deelnemers aan deze opleiding gaan bij inschrijving akkoord om deel te nemen aan het evaluatiemoment en om feedback te geven over deze opleiding. De evaluatie dient te gebeuren via het formulier dat door BEMAS ter beschikking wordt gesteld in het kader van het vormAInt-project. 
 • No-show fee: personen die zich hebben ingeschreven voor een opleiding maar niet komen opdagen of minder dan 48 uur voor aanvang van deze opleiding hun inschrijving annuleren, zullen een no-show fee verschuldigd zijn van €75 per opleidingsdag. Uiteraard staan wij bij ziekte, ongeval of overlijden alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten. U kan zich ook steeds laten vervangen door een andere persoon wanneer u toch verhinderd bent om deel te nemen.
 • Beperkt aantal inschrijvingen: gezien de aard van de opleiding wordt er gevraagd om niet meer dan drie deelnemers van dezelfde organisatie in te schrijven.

BEMAS behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren indien de inschrijvingen niet aan deze voorwaarden voldoen zonder dat de betrokkenen hier enig recht kunnen uit putten.

Datum:
dinsdag 22/06/2021 - 9:00
woensdag 23/06/2021 - 17:00
Taal:
Nederlands
Locatie:
The Beacon
Sint-Pietersvliet 7
Antwerpen 2000
Ledenprijs:
Gratis
Prijs niet-leden:
€ 150 (ex btw)
Georganiseerd door:
VormAInt
Activiteitstype:
Opleiding