Safe Maintenance

Onderhoud voert u natuurlijk uit in veilige omstandigheden. Een correct veiligheidsbeleid zorgt
voor een veilige werkomgeving en helpt om ongevallen, kosten en reputatieschade te voorkomen.
BEMAS brengt praktijkvoorbeelden over veilig onderhoud, waarbij onder andere technische
aspecten zoals ATEX aan bod komen.

Safe Maintenance

Lerende Netwerken

Om kennisdeling onder onze leden te stimuleren, organiseren we verschillende lerende netwerken.

Ook op vraag van leden kan zo'n lerend netwerk opgestart worden.

 

Momenteel zijn de volgende netwerken actief:

Food Industry Alimento

After a new audit BEMAS has extended its Qfor label with the QFor Food certificate.

Food Industry Alimento

Après un nouvel audit, BEMAS a étendu son label Qfor avec le certificat QFor Food.

Food Industry Alimento

Na een nieuwe audit heeft BEMAS haar QFor label uitgebreid met het QFor Food certificaat.

Lerend Netwerk RBI BEMAS
Date: 
Thursday 07/04/2022 - 13:30
Location: 
Herentals 
Language: 
Nederlands
Type of activity: 
Seminar

Om dit in Vlaanderen te realiseren start BEMAS een werkgroep op waarin asset owners, inspectieorganismen, NOBO’s en de Vlaamse overheid samen zullen overleggen.

Date: 
Tuesday 29/03/2022 - 13:00
Location: 
Brugge 
Language: 
Nederlands
Type of activity: 
Seminar

AI staat klaar om het domein van arbeidsveiligheid ten gronde te veranderen. Maak tijdens deze masterclass kennis met de principes en met de eerste nieuwe AI-toepassingen die een intrede doen in OHS.

EFNMS BEMAS confined spaces
Date: 
Thursday 14/04/2022 - 13:00
Language: 
Anglais
Type of activity: 
Webinar

Un espace confiné est un lieu de travail dans lequel il est difficile de pénétrer et qui est mal ventilé. Il est exigu, souvent sombre, et il y a peu de possibilités de s'échapper. L'oxygène y est souvent insuffisant, ou des substances dangereuses sont libérées pendant le travail. Les travaux d'entretien et de nettoyage, les réparations et les inspections sont des exemples de travaux effectués dans ces espaces.

EFNMS BEMAS confined spaces
Date: 
Thursday 14/04/2022 - 13:00
Language: 
Engels
Type of activity: 
Webinar

Een besloten ruimte is een werklocatie die moeilijk toegankelijk is en slecht geventileerd wordt. Het is er benauwd, vaak donker, en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Vaak is er te weinig zuurstof, of komen er gevaarlijke stoffen vrij tijdens het werk. Voorbeelden van werkzaamheden die in deze ruimten worden uitgevoerd zijn onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, reparaties en inspecties.

EFNMS BEMAS confined spaces
Date: 
Thursday 14/04/2022 - 13:00
Language: 
English
Type of activity: 
Webinar

A confined space is a work location that is difficult to enter and is poorly ventilated. It is cramped, often dark, and there are few possibilities of escape. There is often insufficient oxygen, or hazardous substances that are released during the work. Examples of work that are carried out in these spaces include maintenance and cleaning work, repairs and inspections.

Date: 
Tuesday 26/10/2021 - 8:00
Location: 
Antwerpen 
Language: 
Engels
Type of activity: 
Event

The Asset Performance 4.0 Hybrid Conference & Exhibition offers a unique opportunity to learn how new 4.0 technologies and fundamentals in operations, maintenance and asset management reinforce each other in order to achieve higher equipment reliability and cost performance in asset intensive

Upcoming activity

Date: 
Saturday 31/12/2022 - 8:30
Language: 
Dutch / French
Type of activity: 
Event

Interested in our training courses in French and/or Dutch?

Discover them all here:

Nieuws

Food Industry Alimento

After a new audit BEMAS has extended its Qfor label with the QFor Food certificate.

BEMAS closely follows the measures taken by the authorities to ensure that trainings and activities are as corona-proof as possible.

EFNMS 50

This year, EFNMS, the European Federation of National Maintenance Societies, celebrates its 50th anniversary.

Products

Face shields

BEMAS face shields are designed to protect you comfortably and conveniently from viral particles and other hazards. With these professional face shields, you can get to work safely.

Theme

Safe Maintenance

Onderhoud voert u natuurlijk uit in veilige omstandigheden. Een correct veiligheidsbeleid zorgt
voor een veilige werkomgeving en helpt om ongevallen, kosten en reputatieschade te voorkomen.
BEMAS brengt praktijkvoorbeelden over veilig onderhoud, waarbij onder andere technische
aspecten zoals ATEX aan bod komen.

 
Subscribe to RSS - Safe Maintenance